ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ & ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΤΑΦΙΔΑ!

Σας ενημερώνουμε ότι η σελίδα μας είναι εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679 περί διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά & του νόμου 2472/1997 με ενσωματωμένες τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του 4139/2013 και ΔΕΝ συλλέγει δεδομένα από τους επισκέπτες της.